04 October 2022 - Udalosť

image alt <

Nobelova cena za kvantové previazanie

Šírime radostnú novinku, že tento rok Nobelovú Cenu za fyziku získali Alain Aspect, John F. Clauser a Anton Zeilinger a to za experimenty s previazanými fotónmi, ktorými preukázali porušenie Bellových nerovností a tým posilnili vedu v oblasti kvantovej informácie. Ako uvádza webstránka Nobelovej ceny: Ich výsledky uvoľnili cestu novej technológii založenej na kvantovej informácii a my vieme o čom hovoria ;).
GRATULUJEME!!! https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/.


26 September 2022 - Event

image alt >

Miniworkshop on superconductivity

when? Oct 03-05, 2022
where? Institute of Physics SAS, Bratislava, Slovakia (Auditorium QUTE)
program: pdf
organizers: Denis Kochan, Maria Surovcova, Angelika Winczerova, Mario Ziman
supported by project SUPERSPIN (IMPULZ)


05 June 2022 - Summer school

Quapital summer school 2022

image alt <

When? September 04 - 08, 2022
Where? Smolenice Castle, Slovakia | https://kcsmolenice.sav.sk/en/

More information, including schedule, here: http://qute.sk/quapital2022.html


09 May 2022 - Stretnutie

Kvantové rendezvous

image alt >

Národné centrum pre kvantové technológie zorganizovalo stretnutie, ktorého cieľom bolo informovať o najbližších cieľoch a aktivitách v oblasti kvantových technológií a bližšie previazať zástupcov kvantovej komunity na Slovensku.

Dátum: 29.6.-1.7.2022
Miesto: Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | https://kcsmolenice.sav.sk

Program nájdete tu: http://qute.sk/qrendezvous2022.html


07 April 2022 - Popular

Na Slovensku budujeme ultrabezpečnú kvantovú komunikačnú sieť

Kvantové šifrovanie je neprelomiteľné a tak zabezpečuje najvyššiu možnú úroveň ochrany informácií. Preto vznikla Európska iniciatíva euroQCI s cieľom vybudovať naprieč Európskou úniou takto zabezpečenú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, do ktorej je zapojené aj Slovensko. Na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied už prevádzkujeme prvú európsku cezhraničnú kvantovú linku medzi Viedňou a Bratislavou. Táto linka je určená pre výskumníkov, aby zlepšovali stabilitu a kapacitu prenosu a na základe toho vylepšili pripravované linky pre kvantový internet. Do piatich rokov vznikne Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra, ktorá bude pokrývať 12 miest a bude postavená na existujúcej optickej komunikačnej infraštruktúre siete SANET. Viac vo videu porozpráva Doc. Mário Ziman.

Zdroj: https://fb.watch/cO0tG1sADl/.


17 February 2022 - Popular

image alt <

My v médiách


07 January 2022 - Webstránka

image alt >

Prerábame QUTE.sk webstránku

Aktívne pracujeme na novom vzhľade a aktualizovanom obsahu.
Odhadované dokončenie je v roku 2022.