netQUTE (Národná kvantová komunikačná infraštruktúra)


netQUTE sú infraštruktúrne aktivity Národného centra pre kvantové technológie QUTE.sk.

Cieľ: Vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry ako súčasť európskej iniciatívy euroQCI a vývoj jednofotónového detektora pre potreby takejto komunikačnej infraštruktúry.

Memorandum: Memorandum_netQUTE.pdf

netQUTE plán

Ešte pred celoeurópskou iniciatívou euroQCI vznikla neformálna vedecko-výskumná iniciatíva QUAPITAL (quapital.eu), ktorej cieľom je vybudovať kvantovú komunikačnú infraštruktúru v oblasti strednej a východnej Európy a v konečnom dôsledku prepojiť hlavné mestá kvantovými linkami. Bola zorganizovaná spoločná škola zameraná na túto problematiku v Bratislave a v októbri 2020 bola sprevádzkovaná prvá linka medzi Viedňou a Bratislavou (hradená z prostriedkov rakúskeho partnera). Sme v intenzívnej komunikácii s kolegami z Maďarska a Česka a v dohľadnom čase sa uskutoční testovanie nového spojenia (technické komponenty budú po dohode poskytnuté kolegami zo zahraničia).