eduQUTE (Školiace stredisko pre kvantové techológie)


eduQUTE sú vzdelávacie a osvetové aktivity Národného centra pre kvantové technológie QUTE.sk.

Cieľ: vytvorenie vzdelávacieho študijného programu a založenie medzinárodného vzdelávacieho centra eduQUTE, ktoré má ambíciu stať sa medzinárodným školiacim strediskom európskeho významu. Konkrétne zámery sú

 1. Vytvorenie systému vzdelávania v oblasti kvantových technológií
  Kvantové technológie sú prienikom inžinierskych, fyzikálnych, matematických a informatických odborov. Vytvorenie takéhoto vzdelávacieho programu preto ide výrazne nad rámec fakúlt ba dokonca nad rámec možností jednotlivých vysokých škôl. Národná platforma QUTE zabezpečí spoluprácu univerzít ako aj relevantných ústavov SAV na vypracovaní medziodborového kombinovaného magisterského a inžinierskeho štúdia kvantových technológií, ktoré bude prirodzeným rozšírením už existujúcich aktivít.

 2. Vytvorenie doktorandskej školy a Flagship tréningového centra
  Doktorandi partnerov platformy budú tvoriť doktorandskú školu, v rámci ktorej sa bude uskutočňovať vzdelávanie formou letných škôl, ktoré budú otvorené pre zahraničných účastníkov, a na ktorých budú prednášať prevažne zahraniční lektori. Súčasťou bude aj plná finančná podpora štvormesačnej stáže (pre domácich doktorandov) na zahraničnom pracovisku. Pokúsime o vytvorenie európskeho vzdelávacieho centra v oblasti kvantových technológií, ktoré by zabezpečovalo teoretické vzdelávanie pre QF a bolo by spolufinancované z európskych zdrojov. Už dnes existujú podmienky pre to, aby takéto vzdelávacie centrum vzniklo na báze Centra pre výskum kvantovej informácie, vedeckého pracoviska FÚ SAV, ktoré má skúsenosti s organizáciou vedeckých podujatí, vrátane letných a zimných škôl. Cieľom vzniku takéhoto centra je kvalitatívny posun v úrovni vzdelávania slovenských študentov. Prednášky popredných európskych odborníkov v danej oblasti budú neoceniteľné pre študentov platformy a zároveň zviditeľnia slovenskú vedu a samotné Slovensko. Súčasťou doktorandskej školy bude vytvorenie systému udeľovania medzinárodne kompetetívnych štipendií s cieľom motivovať študentov, aby si vybrali študijný odbor kvantových technológií.

 3. Vytvorenie podpory postdoktorandov fellowQUTE.sk
  Na Slovensku prakticky neexistuje stabilný spôsob podpory postdoktorandských miest, napriek tomu, že práve postdoktorandi sú hlavnou výskumnou silou. Našim cieľom je vytvoriť systém, ktorý by umožnil otvorenie medzinárodne kompetetívnych postdoktorandských pozícií. Jednotlivé partnerské organizácie sa budú o tieto miesta uchádzať v otvorenej súťaži.

 4. Popularizačná a osvetová činnosť
  Pravidelné prednášky pre verejnosť ale aj cielené prednášky pre potenciálnych priemyselných partnerov a užívateľov kvantových technológií. Verejné otvorenie jednotlivých súčastí kvantovej siete a spustenie detektora.