QUTE.sk - Národné centrum pre kvantové techológie


Dokumenty

Strategická vízia a poslanie národného centra pre kvantové technológie

image alt > Cieľom národného centra QUTE.sk je vytvoriť podmienky pre zvýšenie konkurencieschopnosti a excelentnosti Slovenska vo výskume a inováciách v oblasti kvantových technológií, ktoré budú hrať kľúčovú úlohu v budúcich priemyselných a bezpečnostných aplikáciách. Okrem etablovania slovenského výskumu a inovácií v oblasti kvantových technológií je dlhodobou strategickou víziou QUTE.sk pripraviť Slovensko na kvantový priemysel.

Kľúčovými aktivitami sú:

Iba excelentný výskum má schopnosť konkurovať v medzinárodných projektových výzvach. QUTE.sk pomôže zapojiť jednotlivé výskumné tímy do excelentných medzinárodných konzorcií, ktoré následne prinesú nové možnosti a v neposlednom rade aj finančné zdroje pre ďalší výskum.

Organizačná štruktúra

Národné centrum pre kvantové technológie QUTE.sk má právnu formu záujmového združenia právnických osôb (z.z.p.o.), založeného spoločne Ministerstvom investícií a Ministerstvom školstva SR. Administratívne sídlo združenia je na Fyzikálnom ústave SAV. Národné centrum má tri výkonné komponenty/pracovné skupiny rozdelené podľa typu aktivít:

z ktorých každá združuje potenciálne iných partnerov a má samostatnú organizačnú štruktúru. Partneri týchto komponent sú na základe memoranda o spolupráci pridruženými členmi (partnermi) QUTE.sk.