FOQUS workshop


image alt < Neformálne pracovné stretnutie zamerané na naplánovanie stratégie rozvoja kvantových technológií na Slovensku.

Dátum: 1.6. - 2.6. 2021
Miesto: Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
https://kcsmolenice.sav.sk


Program:

Utorok 1.6.2021

11:00 - 14:00 Registrácia
12:00 - 12:45 Obed
13:00 - 15:00 KVANTOVÉ TECHNOLÓGIE NA SLOVENSKU (chair: Ziman)

15:00 - 15:30 Občerstvenie
15:30 - 17:30 STRATEGICKÝ PLÁN, pracovná diskusia (lead: Kubica)
17:30 - 18:00 Prestávka
18:00 - 19:00 PROJEKT EuroQCI, pracovná diskusia (lead: Bužek)
19:00 - 21:00 Večera

Streda 2.6.2021

08:00 - 08:45 Raňajky
09:00 - 10:20 SUMARIZÁCIA, prezentácie pracovných skupín (chair: Kubica)
10:20 - 10:30 Rastislav Janota (NBÚ) NBÚ
10:30 - 11:00 Občerstvenie
11:00 - 12:30 EduQUTE, pracovná diskusia (lead: Ziman)
12:30 - 13:00 Obed
13:00 - 16:00 Aktivity qute.sk eduQUTE, iQUTE, euroQCI
16:00 - 16:30 Občerstvenie